Ngày 14/01/2019, tại nhà văn hoá cộng đồng xã Thạch Bàn đã diễ ra kỳ họp thứ VI HĐND xã khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự kỳ họp có các đồng chí trong đoàn công tác huyện uỷ Thạch Hà phụ trách chỉ đạo xã, các đồng chí đại biểu HĐND huyện được bầu tại cụm, các đồng chí trong thường trực Đảng uỷ, HĐND –UBND, UBMTTQ và các ban, ngành đoàn thể cấp xã, 23/24 vị đại biểu HĐND xã khoá XIX, ban cán sự 4 thôn và cử tri 2 thôn đại diện là Vĩnh Sơn và Tân Phong.