ĐỐI THOẠI NHÂN DÂN-“NGHE NHÂN DÂN NÓI, NÓI CHO NHÂN DÂN HIỂU, GIẢI QUYẾT NHỮNG BỨC XÚC CHO NHÂN DÂN"
Đối thoại giữa những người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân là một hoạt động hết sức quan trọng trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Hoạt động này nhằm phát huy quyền dân chủ, Nhân dân được lắng nghe, được thấu hiểu, được giải quyết những tâm tư nguyện vọng chính đáng của mình.
ĐỐI THOẠI NHÂN DÂN-“NGHE NHÂN DÂN NÓI, NÓI CHO NHÂN DÂN HIỂU, GIẢI QUYẾT NHỮNG BỨC XÚC CHO NHÂN DÂN

Năm 2018, Đảng uỷ xã Thạch Bàn đã ban hành kế hoạch số 05-KH/ĐU, ngày 16/5/2018 về việc tổ chức đối thoại giữa những người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân năm 2018 để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, phản ánh và tham vấn của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo QP-AN, xây dựng nông thôn mới, các chính sách xã hội và phương án giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất muối cho nhân dân; các vấn đề đã giải quyết, đang giải quyết và chưa được giải quyết. Đến thời điểm hiện nay đã tổ chức đối thoại được 2/4 thôn (Vĩnh Sơn, Tân Phong), hai thôn còn lại là Thanh Long, Bình Sơn sẽ tiến hành đối thoại trong tháng 10 và 11 của năm.

 

 

Qua các buổi đối thoại trực tiếp được tổ chức, có thể khẳng định rằng đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã góp phần quan trọng trong phát huy dân chủ, giúp nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, góp phần thực hiện hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động của các ban ngành, đoàn thể. Bởi, qua buổi đối thoại nhân dân đã đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn cho Đảng, cho chính quyền như: ý thức tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trước nhân dân; thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, hiệu quả của việc triển khai các chính sách trên địa bàn, đồng thời nhân dân cũng đã kiến nghị nhiều vẫn đề  ảnh hưởng trực tiếp đến đời sông dân sinh cần được quan tâm giải quyết, …

 

Tinh thần cuộc đối thoại không phải là “nghe để nghe” mà phải  là “nghe để hành động”, nghe để biết được nhân dân đang quan tâm điều gì, bức xúc vấn đề gì và hài lòng với vấn đề gì mà những người lãnh đạo họ đã làm được. Khi nhân dân còn góp ý, còn “muốn nói để cho cấp uỷ, chính quyền nghe” thì có nghĩa là nhân dân vẫn còn rất tin yêu và kỳ vọng nhiều vào Đảng và Nhà nước. Trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền là phải lắng nghe, thấu hiểu và hành động. Hành động bằng kết quả thực tiễn để nhân dân được thấy, được chạm vào và được hưởng lợi.

Đến nay, sau hai buổi đối thoại nhiều nguyện vọng, kiến nghị, phản ánh của nhân dân 2 thôn Vĩnh Sơn và Tân Phong đã được cấp uỷ, chính quyền xã Thạch Bàn tập trung giải quyết như: khắc phục nước sinh hoạt, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng hàng rào xanh, các chính sách xây dựng nông thôn mới, xử lý các trường hợp vi phạm lẫn chiếm đất đai, chế độ dân công hoả tuyến, … có những ý kiến vượt thẩm quyền giải quyết của cấp xã đã được tổng hợp và kiến nghị lên các cấp trên quan tâm giải quyết như:  gia cố đê Hữu phủ, công tác quản lý dịch vụ điện nông thôn, …Cũng qua các buổi đối thoại nhân dân được những người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền cung cấp thêm những thông tin chính thống, giải thích và làm rõ thêm cho nhân dân được rõ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tình hình phát triển KTXH, QP-AN, xây dựng nông thôn mới của địa phương. Đã có nhiều ý kiến phát vấn để làm sáng tỏ vấn đề và trách nhiệm giữa cấp uỷ, chính quyền với nhân dân.

Với tinh thần như các buổi đối thoại đã diễn ra, nhân dân đã và đang  kỳ vọng sẽ có nhiều hơn các cuộc đối thoại như thế để nhân dân được thẳng thắn trao đổi, để “cán bộ, chủ trương chính sách đến gần hơn với nhân dân”.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được hết sức tích cực từ các cuộc đối thoại mang lại thì vẫn còn tồn tại một số hạn chế như chưa có nhiều ý kiến nhân dân tham gia góp ý xây dựng hệ thống chính trị và các giải pháp phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, thậm chí một số ý kiến còn chung chung vì ngại va chạm nên chưa đề cập được trực tiếp vào sự việc, đối tượng để cấp uỷ, chính quyền có hướng giải quyết dứt điểm;  các ý kiến chủ yếu còn nhấn mạnh vào lợi ích cá nhân riêng lẽ. Những nhược điểm này cần được khắc phục trong thời gian tới để các cuộc đối thoại  giữa những người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân xã Thạch Bàn đi vào nề nếp và trở thành hoạt động thường xuyên của Đảng, Nhà nước ở cơ sở. Các cấp trên cũng cần quan tâm giải quyết những nguyện vọng chính đáng từ cấp cơ sở để nâng cao hiệu quả các cuộc đối thoại và cũng cố niềm tin của nhân dân.

Tác giả: Nguyễn Thị Mai - Nguồn: BBT