KỲ HỌP THỨ 6 HĐND XÃ BÀN NHIỀU GIẢI PHÁP CHO MỤC TIÊU XÂY DỰNG VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Ngày 14/01/2019, tại nhà văn hoá cộng đồng xã Thạch Bàn đã diễ ra kỳ họp thứ VI HĐND xã khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự kỳ họp có các đồng chí trong đoàn công tác huyện uỷ Thạch Hà phụ trách chỉ đạo xã, các đồng chí đại biểu HĐND huyện được bầu tại cụm, các đồng chí trong thường trực Đảng uỷ, HĐND –UBND, UBMTTQ và các ban, ngành đoàn thể cấp xã, 23/24 vị đại biểu HĐND xã khoá XIX, ban cán sự 4 thôn và cử tri 2 thôn đại diện là Vĩnh Sơn và Tân Phong.
KỲ HỌP THỨ 6 HĐND XÃ BÀN NHIỀU GIẢI PHÁP CHO MỤC TIÊU XÂY DỰNG VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019

 

 Đ/c Hồ Bá Hoà - CT HĐND xã phát biểu khai mạc kỳ họp

 

Đ/c Dương Kim Hồng - HUV, chủ tịch hội ND huyện, đại biểu HĐND huyện tham gia phát biểu ctại kỳ họp

Tại kỳ họp đã bàn và quyết định nhiều chỉ tiêu quan trọng về phát triển kinh tế, văn hoá xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019; một số chỉ tiêu được bàn kỷ về khả năng , nhiệm vụ và giải pháp để đạt được như: xây dựng 1,2km đường trục xã, 2,1km đường trục thôn xóm, 2,5km rảnh thoát nước, 2,9km đường điện thắp sáng làng quê; 5 mô hình kinh tế, 2 tổ hợp tác, 20 vườn mẫu, 4.500m hàng rào xanh, xoá 150 vườn tạp, chỉnh trang 250 vườn hộ; xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; giảm 4-5% tỷ lệ hộ nghèo; giảm sinh trên hai con từ 5-6%; tỷ lệ gia đình văn hoá 82-85%; đa dạng hoá ngành nghề trong đó chú trọng phát huy các ngành nghề địa phương có nhiều lợi thế như XKLĐ, xây dựng, khai thác đá, dịch vụ; tình hình an ninh nông thôn và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đặc biệt, nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của năm 2019 bao trùm lên tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội đó là nhiệm vụ xã xây dựng về đích nông thôn mới. Với một điểm xuất phát thấp, nguồn lực nghèo nàn, hạ tầng nông thôn còn nhiều yếu kém như xã Thạch Bàn – đây thực sự là một thử thách rất lớn, thử thách của sự cố gắng, sự đoàn kết, đồng sức đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; thử thách của niềm tin để vượt lên trên khó khăn của chính mình để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Để đạt được mục tiêu này, kỳ họp thứ 6 HĐND đã tập trung bàn nhiều giải pháp, trong đó chú trọng đến các nhóm giải pháp như: động viên sức dân, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và ý thức chủ động của người dân, sự vào cuộc mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên trong việc tham gia, tổ chức xây dựng nông thôn mới từ trong nhà ra ngõ và ra cộng đồng xã hội; bên cạnh đó cần kịp thời có những chính sách hợp lý để nhà nước và nhân dân cùng hỗ trợ nhau xây dựng và hiện đại hoá hạ tầng nông thôn, nhằm mục đích cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nông dân. Các đại biểu HĐND xã cũng nhận thấy rằng, xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và lâu dài, không có điểm dùng lại chính vì vậy trong xây dựng cần có một quy hoạch tổng thể và tầm nhìn dài hạn cho bức tranh tổng quan chung, không vì khó khăn mà làm chắp đoạn, chi tiết để rồi “làm trước lỗi sau”; đồng thời, nguồn lực ngân sách đầu tư khó khăn cho nên  không thể đầu tư dàn trải mà vẫn phải ưu tiên các công trình mang tính trọng điểm, “xương sống” và đặc biệt quan trọng là phải khơi dậy nguồn nội lực của nhân dân, nhân dân là chủ thể xây dựng nông thôn mới và cũng chính là những người được thụ hưởng những thành quả xây dựng nông thôn mới.

Một số các hình ảnh các đại biểu tham gia phát biểu tham luận và chất vấn tại kỳ họp

Phát biểu của Đ/c Nguyễn Viết Hải - CT UBND xã

 

Đ/c Võ Tá Cảnh - PCT UBND xã phát biểu làm rõ một số vấn đề

 

Đ/c Nguyễn Khắc Hoàng - Tổ đại biểu số 2, CT UBMTTQ phát biểu xây dựng chính quyền

 

Đại biểu Nguyễn Văn Hà - tổ đại biểu số 5 - thôn Tân Phong

 

Đại biểu Nguyễn Trường Sơn, PBT - Tổ ĐBHĐ số 3, trưởng ban KTXH

 

Đại biểu Lưu Văn Thuận - tổ đại biểu số 1, phụ trách NTM

 

Đại biểu Phan Văn Châu, trưởng CA - Tổ Đại biểu số 2

 

Đại biểu Đặng Văn Tăng, XĐT - tổ đại biểu số 5 thôn Tâ Phong

 

Đại biểu Nguyễn Thị Hường - tổ đại biểu số 3

 

Đại biểu Nguyễn Hữu Thọ - tổ đại biểu số 5 tham gia chất vấn tại kỳ họp

 

Đại biểu Nguyễn Ngọc Tuệ - tổ đại biểu số 4 tham gia chất vấn tại kỳ họp

 

Đại biểu Trương Văn Hoàng - tổ đại biểu số 1 tham gia chất vấn tại kỳ họp

 

Đại biểu Nguyễn Thị Hường - tổ đại biểu số 3 tham gia chất vấn tại kỳ họp

Có thể nói rằng, kỳ họp thứ VI Hội đồng nhân dân xã là kỳ họp của xây dựng nông thôn mới. Những nghị quyết được Hội đồng thông qua sẽ được UBND xã cụ thể hoá bằng các chương trình hành động và thống nhất thực hiện trên địa bàn toàn xã trong thời gian tới. Tuy nhiên, trong bài phát biểu bế mạc của đồng chí Chủ tịch HĐND cũng đã nhấn mạnh: Xây dựng nông thôn mới là ý chí và quyết tâm của toàn thể đảng bộ và nhân dân, của HĐND, UBND tuy nhiên để chủ trương, nghị quyết đi vào cuộc sống, biến chủ trương nghị quyết thành hiện thực thì Mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể và các lớp nhân dân đóng vai trò quyết định cho sự thành công.

Đoàn kết - đồng lòng - đồng sức chính là giải pháp tối ưu để thành công trong các mục tiêu nói chung và mục tiêu về đích nông thôn mới nói riêng của xã Thạch Bàn./.

Tác giả: Nguyễn Thị Mai - Nguồn: BBT