Hướng dẫn tạo tài khoản DVC trực tuyến mức độ 3
Để có thể cập nhật yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của các cơ quan, tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình giao dịch hành chính, người dân Hà Tĩnh cần đăng ký tài khoản trước khi thực hiện các thao tác tiếp theo.
Hướng dẫn tạo tài khoản DVC trực tuyến mức độ 3

Thông tin đăng ký cần chính xác bởi vì đó là thông tin chính thức để cơ quan nhà nước làm việc với người dân trên môi trường mạng và là cơ sở pháp lý để kiểm tra, đối chiếu khi đối chiếu để nhận kết quả.

Liên kết xem Video hướng dẫn:

https://youtu.be/cyfg57zTask

 

 

Nguồn: BBT