XÃ THẠCH BÀN - 60 NGÀY CAO ĐIỂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐỢT 1/2018 VÀ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Hưởng ứng “60 ngày cao điểm xây dựng Nông thôn mới đợt 1 năm 2018” của Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện Thạch Hà, đồng thời lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Bác Hồ phát lời kêu gọi Thi đua ái quốc và thực hiện phong trào Thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, BCĐ, BQL xây dựng Nông thôn mới xã Thạch Bàn đã triển khai kế hoạch và phát động thực hiện 60 ngày cao điểm xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn toàn xã.
XÃ THẠCH BÀN - 60 NGÀY CAO ĐIỂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐỢT 1/2018 VÀ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

 Sau 60 ngày triển khai, chiều ngày 16/5/2018, BCĐ, BQL xây dựng NTM xã đã tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm và soát xét triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Đ/c Nguyễn Viết Hải - CTUBND, trưởng BQL chương trình MTQGXDNTM xã chủ trì Hội nghị 

 

Đ/c Nguyễn Trường Sơn - PBTTTĐU, Phó BCĐNTM phát biểu về những kết quả đạt được trong 60 ngày cao điểm

 Bằng sự quyết tâm và nhập cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, của bà con nhân dân, 60 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả quan trọng như: lập quy hoạch chi tiết nghĩa trang Động Mèng và hoàn thành xây dựng hàng rào khuôn viên nghĩa trang với chiều dài 474m (tiêu chí số 17 – Môi trường); xây dựng 556m đường trục thôn Tân Phong; đắp 100m nền đường trục vào nhà văn hóa thôn Vĩnh Sơn; xây dựng 1025m hàng rào để trồng cây xanh; xóa bỏ 38 vườn tạp, chỉnh trang 16 vườn hộ; huy động 9,3 ca máy đào, 23 máy cưa, huy động 3.500 lượt người tham gia xây dựng NTM, …Đơn vị  nổi bất nhất trong đợt cao điểm là thôn Vĩnh Sơn.

 

Hội phụ nữ ra quân giúp gia đình vận chuyển vật liệu xây dựng vườn mẫu tại Vĩnh Sơn 

Ra quân xóa vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ tại thôn Thanh Long 

Lực lượng dân quân tự vệ xã tham gia ngày thứ bảy về cơ sở xây dựng NTM 

Nhân dân thôn Vĩnh Sơn ra quân xây hàng rào trồng cây xanh, chỉnh trang các tuyến đường 

Nhân dân thôn Tân Phong chỉnh trang lại khuôn viên nhà văn hóa thôn, trồng cây bóng mát 

Thôn Vĩnh Sơn hoàn thiện các hạng mục còn lại của nhà văn hóa thôn đưa vào sử dụng

 Để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của năm 2018, cũng cố 12 tiêu chí đã đạt và về đích thêm 3 tiêu chí: Môi trường &VSATTP; Trường học; khu dân cư kiểu mẫu, Ban chỉ đạo và Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã đã yêu cầu các ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn, các đoàn công tác xã phụ trách thôn, ban cán sự các thôn phải huy động mạnh mẽ lực lượng đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia tích cực các hoạt động thực tiễn tại cơ sở, ưu tiên để hoàn thành 3 tiêu chí. Bảy tháng còn lại phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: xây dựng 5 vườn mẫu, xóa, 70 vườn tạp, chính trang 100 vườn hộ; đổ bê tông 100m đường vào nhà văn hóa thôn Vĩnh Sơn, xây dựng 550m rãnh thoát nước tại Vĩnh Sơn, Thanh Long; Giải phóng mặt bằng và làm tuyến đường mẫu tại thôn Vĩnh Sơn; chỉnh trang nhà văn hóa thôn Vĩnh Sơn, Thanh Long; trồng 1.025m hàng rào xanh tại 4 thôn; xây dựng 5 mô hình phát triển sản xuất, thành lập 01 tổ hợp tác, 01 HTX,………

Có thể nói, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018 đối với xã Thạch Bàn là rất khó khăn, do khối lượng công việc lớn, cần nhiều kinh phí để tổ chức thực hiện trong khi nguồn xây dựng NTM được phân bổ và nguồn ngân sách xã rất hạn hẹp. Đòi hỏi sự nổ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp các ngành và sự đồng sức đồng lòng của nhân dân, phát huy tốt vai trò chủ thể của nhân dân mới có thể hoàn thành được mục tiêu chỉ tiêu đề ra.

Tác giả: Nguyễn Thị Mai - Nguồn: BBT