XÃ THẠCH BÀN NỔ LỰC XÂY DỰNG VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ và chỉ tiêu huyện giao năm 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạch Bàn đang nổ lực và phấn đấu hết mình để hoàn thành “khối lượng công việc khổng lồ” cho mục tiêu về đích nông thôn mới trước 30/9/2019.
XÃ THẠCH BÀN NỔ LỰC XÂY DỰNG VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019

Mặc dù được xác định là một xã nghèo, có điểm xuất phát thấp hơn so với nhiều xã khác của huyện Thạch Hà, với những đặc thù riêng biệt của một xã diêm nghiệp, nhiều khó khăn thách thức về điều kiện sản xuất, công ăn việc làm, hạ tầng nông thôn, … Bao đời nay, người dân Thạch Bàn vẫn đang sống trong điều kiện hết sức khó khăn. Mặc dù vậy, từ khi “ Cuộc cách mạng xây dựng nông thôn mới” được khởi xướng đến nay, diện mạo nông thôn và đời sống người nông dân Thạch Bàn đã có nhiều khởi sắc. Đó là sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo, định hướng tổ chức thực hiện của cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các ban ngành đoàn thể nhân dân, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp các ngành giành nhiều chính sách hỗ trợ cho một xã nghèo. Là thành quả của sự nổ lực cố gắng của mỗi một người dân để vươn lên xây dựng đời sống mới.

Với kết quả tiền đề sau gần 8 năm xây dựng nông thôn mới là 12/20 tiêu chí, trong đó một số tiêu chí vẫn còn chưa thực sự vững chắc thì việc xây dựng về đích thêm 8 tiêu chí trong năm 2019, và cũng cố thêm 12 tiêu chí đã đạt – đây thực sự là một khó khăn thách thức lớn đối với xã. Đặc biệt khó khăn nhất nguồn lực đầu tư của xã và nhiệm vụ xây dựng các khu dân cư mẫu, vườn mẫu bởi có những đặc thù khách quan về tập quán sinh hoạt của người dân của xã diêm nghiệp, lối sống xen canh xen cư với xã bạn, địa hình dàn trải manh mún, …

Xác định được khó khăn đó, ngay từ đầu cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các ban ngành đoàn thể đã tập trung quyết liệt cho nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và bám sát cơ sở thực tiễn rà soát từng tiêu chí, từng đơn vị thôn để hướng dẫn tổ chức thực hiện. Các tổ công tác phụ trách các thôn được thành lập và quán triệt nhiệm vụ và trách nhiệm được giao. Bên cạnh khung kế hoạch của Ban chỉ đạo, Ban quản lý quy định chi tiết nội dung công việc từng tiêu chí và phân công phụ trách thực hiện cho từng đồng chí thì tổ công tác được phân công phụ trách các thôn cũng rà soát và xây dựng khung kế hoạch thực hiện của các thôn; Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và các cán bộ công chức được phân công phụ trách các thôn, các tiêu chí xây dựng chương trình hoạt động của mình. Một sự tập trung cao độ chưa từng thấy cho “giai đoạn nước rút”.

Bên cạnh sự tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới cách thức làm việc là lấy thôn xóm, hộ gia đình mục tiêu thì nhiều chính sách hỗ trợ nâng đỡ nội lực  nhân dân của xã cũng được ban hành bên cạnh các chính sách của tỉnh và của huyện (Nghị quyết 123/NQ – HĐND tỉnh, ngày 18/12/2018 ; NQ số 07/NQ – HĐND huyện, ngày 28/12/2018) như: hỗ trợ vật liệu đá, cát để làm đường GTNT, mương thoát nước dân sinh, láng lề đường; hỗ trợ cọc bê tông và dây thép gai để xoá vườn tạp; hỗ trợ giải phóng hàng rào cứng để mở rộng hành lang giao thông; hỗ trợ xây dựng vườn mẫu, di dời công trình chăn nuôi, công trình phụ trợ trước nhà; hỗ trợ thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã; hỗ trợ xây dựng hàng rào xanh; hỗ trợ xây dựng mới các mô hình kinh tế, …. Với một điều kiện hết sức khó khăn, không có nguồn thu như xã Thạch Bàn thì để ban hành được những chính sách này, thực sự là một quyết tâm và cố gắng rất lớn của Đảng bộ và chính quyền. Những chính sách này sau khi ban hành, phổ biến về các thôn đã được nhân dân đồng tình, phấn khởi đón nhận để thực hiện, tạo nên một khí thế ra quân đồng loạt tại các tổ liên gia, các thôn, các tổ chức và đoàn thể nhân dân.

Kết quả bước đầu đạt được sau gần 90 ngày cao điểm ra quân xây dựng nông thôn mới, xã Thạch Bàn đã đạt được như sau: Đã huy động được 32 đợt ra quân với 9500 lượt người ra quân xây dựng các hạng mục gồm: mở rộng nền đường: 650m; Đổ lề đường: 4600m và đào đắp 1,2km lề đường trục thôn, ngõ xóm khối lượng 350m3; Xây dựng bồn hoa hàng rào xanh: 3070m và trồng mới hàng rào xanh: 3500m; Trồng cây bống mát: 400 cây;  Chỉnh trang 01/4 khuôn viên nhà văn hóa thôn; Xây mương thoát nước dân sinh: 450m; Phá bỏ di dời và xây hàng rào thoáng: 182m; Trồng 590 m hàng rào thép gai gồm: 263 cộc bê tông, 13 cuộn dây; Cải tạo chỉnh trang vườn: 51 vườn, chỉnh trang sắp xếp nhà: 80 nhà; che chắn 15 công trình chăn nuôi; Chọn xây dựng 12 vườn mẫu và thành lập được 01 mô hình kinh tế; Di dời 45 cột điện và phát quang 8,5km hành lang ATLĐ. Huy động 29 ca máy múc, 33 ca máy cưa; Bố trí gạch tấp lô: 23.000 viên, 220m3 đá bột và 90 tấn xi măng...

Một số hình ảnh xây dựng nông thôn mới:

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục tiêu và nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 còn rất lớn, cần sự nổ lực chung tay, góp sức, đồng sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn và ý thức tinh thần trách nhiệm và hành động trong mỗi một người dân xã Thạch bàn hôm nay. Cần lắm sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các ban ngành đoàn thể cấp trên, các đơn vị đỡ đầu xây dựng nông thôn mới cả về nhân lực, vật lực và sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời.

Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới với mục đích cao cả là nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn, tạo điều kiện cho mỗi một người dân có cuộc sống và điều kiện sống tốt hơn. Nhiệm vụ này không phải chỉ thực hiện trong ngày một ngày hai nhưng nó phải thực sự là nhiệm vụ thường xuyên của cấp uỷ, chính quyền, là công việc hàng ngày của mỗi một người dân.

Tác giả: Nguyễn Thị Mai - Nguồn: BBT